About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 9 entries.
16 02, 2018

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe nierozerwalnie łączą się z odejściem członka rodziny lub bliskiej osoby. Prawie każdy z nas uczestniczył w sprawie spadkowej, gdyż prawo spadkowe reguluje proces przenoszenia majątku wypracowanego przez zmarłego na rzecz jego rodziny lub bliskich osób. W sprawach spadkowych dorobek naszych dziadków, rodziców lub innych bliskich jest przekazywany następnym pokoleniom w celu stworzenia podstaw do dalszego ich rozwoju. Ze względu na powszechność spraw spadkowych prawie każda kancelaria adwokacka lub radcowska w Warszawie zajmuje się tematyką taką jak ustawowe dziedziczenie spadku, dziedziczenie z testamentu, prawo do zachowku lub spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Najczęściej szukamy informacji o tematyce prawo spadkowe wyszukując haseł: sprawy spadkowe, postępowanie spadkowe, kancelaria prawna warszawa, zachowek po rodzicach, spadek po rodzicach lub prawo do zachowku.

Niemniej jednak sprawy spadkowe potrafią być niezwykle skomplikowane. Czasami proste błędy i niedopatrzenia naszego prawnika mogą skutkować utratą praw o ogromnej wartości. Co ciekawe, zdarza się, że spadkobierca a nawet jego adwokat nie dostrzegają jak dużo stracili. Z tych względów wybór właściwego prawnika jest zawsze niezwykle istotny.

Nie każda sprawa spadkowa wymaga pomocy radcy prawnego lub adwokata. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu i dziedziczenie spadku następuje z ustawy, a zmarły nie dokonywał istotnych darowizn, powinniśmy poradzić sobie sami. Adwokat nie jest konieczny również jeżeli majątek spadkowy jest skromny a zmarły nie pozostawił długów. Tym bardziej, że po niedawnych zmianach w Kodeksie cywilnym dziedziczy się spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W takich sprawach pomoc dobrego prawnika z Warszawy potrzebna jest głównie ze względu na wygodę i aby przyśpieszyć postępowanie spadkowe.

Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach spadkowych, w tym w zakresie postępowania spadkowego, dziedziczenia z testamentu, prawa do zachowku, dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, dziedziczenia firm i spółek, odrzucenia spadku, zrzeczenia się spadku, itp. Nasi najlepsi adwokaci i radcy prawni udzielą porady prawnej w Warszawie lub będą reprezentować Państwa w sądach.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi publikacjami na blogu, które udzielają praktycznych odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Nasze publikacje w tej kategorii:

16 02, 2018

Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwody i sprawy rodzinne w Warszawie

Decyzja o rozwodzie należy do najistotniejszych w naszym życiu. Konsekwencje rozwodu mogą rzutować na resztę naszego życia. Czy w takim razie potrzebujemy dobrego adwokata lub radcy prawnego, który przygotuje i przeprowadzi nas przez całe proces rozwodowy? W końcu adwokat w Warszawie oczekuje stosunkowo wysokiego wynagrodzenia za usługi kancelarii adwokackiej, a sprawa może okazać się na tyle prosta, że można przeprowadzić rozwód bez wsparcia kancelarii adwokackiej. Natomiast nie jeden adwokat w Warszawie twierdzi, że rozwód bez adwokata to zawsze błąd. W rzeczywistości nie zawsze potrzebujemy pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawie rozwodowej. Wszystko zależy od istnienia konfliktu między stronami oraz od stopnia zawiłości sprawy rozwodowej. Zawsze potrzebuje wsparcia Wsparcie adwokata lub radcy prawnego jest zawsze konieczne, gdy żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie albo w małżeństwie są wspólne małoletnie dzieci. W tych sprawach rozwodowych poziom zawiłości procesowej jest na tyle wysoki, że brak adwokata lub radcy prawnego z Warszawy może spowodować wiele negatywnych konsekwencji. Jeżeli zatem rozwodzimy się nie będąc w konflikcie z małżonkiem i nie mamy wspólnych małoletnich dzieci to nie potrzebujemy adwokata lub radcy prawnego, a przynajmniej nie jest on koniecznością. Co to znaczy dobry adwokat? Jak znaleźć dobrego radcę prawnego w Warszawie? W Internecie pod hasłami „adwokat warszawa, dobry adwokat warszawa, rozwód adwokat warszawa, kancelaria adwokacka warszawa” znajdziemy tysiące wyników z ofertami kancelarii prawnych w Warszawie. Niestety dobrego adwokata można zweryfikować dopiero podczas spotkania. Dobry adwokat od rozwodów zawsze będzie nas skłaniał do rozwodu bez orzekania o winie i przeprowadzenia sprawy polubownie, nawet jeżeli wydaje się to niemożliwe. Dobry adwokat to również dobry negocjator, który będzie widział możliwości, których skonfliktowani rozwodzący się małżonkowie nie widzą, prowadząc rozmowy w sposób koncyliacyjny. Niestety część adwokatów albo nie widzi albo świadomie nie podpowiada takich rozwiązań, ponieważ większy konflikt oznacza wyższe wynagrodzenie dla kancelarii adwokackiej. Jeżeli zamierzasz wziąć rozwód skontaktuj się z naszą kancelarią prawną w Warszawie, która zapewni, że Twoją sprawę rozwodową poprowadzi adwokat lub radca prawny z Warszawy posiadający duże doświadczenie i profesjonalizm na najwyższym poziomie. W celu poznania praktycznych i ważnych informacji na takie tematy jak rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, alimenty dla dziecka, alimenty na rzecz byłego małżonka, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego po rozwodzie, zapraszam do lektury publikacji adwokatów i radców prawnych z Warszawy zamieszczonych w blogu poniżej.

Pozostałe wpisy w tej kategorii

16 02, 2018

Odszkodowania

Kategoria odszkodowań jest bardzo szeroka, zwłaszcza, że w języku potocznym pojęcie odszkodowania ma znacznie szersze znaczenie niż w rozumieniu prawnym, gdyż zazwyczaj nie dostrzegamy różnicy pomiędzy odszkodowaniem i zadośćuczynieniem. W rozumieniu prawnika takiego jak adwokat lub radca prawny odszkodowania możemy żądać za straty w naszym majątku wywołane przez inną osobę, zaś zadośćuczynienia za krzywdę i naruszenie praw niemajątkowych, tzw. dóbr osobistych.

Najpowszechniejszym przypadkiem kiedy nabywamy prawo do odszkodowania jest kolizja drogowa lub wypadek komunikacyjny. Samochód poszkodowanego w kolizji drogowej ulega uszkodzeniu i wymaga pozostawienia w zakładzie u mechanika. Oznacza to, że poszkodowany musi pokryć koszty naprawy i zakupu części. Poszkodowany ma prawo również poruszać się pojazdem zastępczym ponosząc koszt najmu. Te wszystkie koszty poniesione przez poszkodowanego stanowią podstawę do dochodzenia odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku nie miał polisy OC, poszkodowany może dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

W wypadku drogowym poszkodowany może zostać ciężko ranny lub nawet ponieść śmierć. W takiej sytuacji poszkodowany doznaje krzywdy i cierpienia, które nie stanowią straty w majątku. Uszkodzenie ciała, przebyte operacje, uszczerbek psychiczny stanowią podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia za taką krzywdę. W przypadku śmierci poszkodowanego zadośćuczynienia może żądać najbliższa rodzina zmarłego. Zadośćuczynienie za śmierć męża, żony, rodzica, dziecka, innej osoby bliskiej ma na celu rekompensatę za ból po utracie osoby najbliższej. Wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższych członków rodziny zależy od bliskości i poziomu zażyłości rzeczywistych relacji pomiędzy zmarłym poszkodowanym a danym członkiem rodziny.

Obok odszkodowania za wypadek oraz zadośćuczynienia za krzywdę lub śmierć osoby bliskiej możemy żądać renty, która stanowi osobną kategorię roszczeń powypadkowych. Zarówno odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, jak również zadośćuczynienie i rentę można odzyskać od ubezpieczyciela z OC sprawcy wypadku. Dla ułatwienia w dalszej części publikacji będę posługiwał się potocznym pojęciem odszkodowania obejmując nim również zadośćuczynienie za krzywdę.

Jednakże wypadki to zaledwie jedno ze zdarzeń, z których może wynikać prawo do odszkodowania. Do najczęściej spotykanych rodzajów odszkodowań należą:

 • odszkodowanie powypadkowe (inne określenia potoczne: odszkodowanie po wypadku, odszkodowanie z OC, odszkodowanie komunikacyjne)
 • inne odszkodowania komunikacyjne (np. odszkodowanie za katastrofę kolejową, odszkodowanie za wypadek autokaru)
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (zadośćuczynienie)
 • odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej (zadośćuczynienie)
 • odszkodowanie za błąd medyczny lub odszkodowanie za błąd personelu medycznego
 • odszkodowanie za błąd lekarski
 • odszkodowanie za pobyt w szpitalu
 • odszkodowanie za wypadek w pracy
 • odszkodowanie za wywłaszczenie z nieruchomości
 • odszkodowanie za zniszczenie mienia
 • odszkodowanie za niewykonanie umowy
 • odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Na koniec pozostaje pytanie do kogo zwrócić się o pomoc w odzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty? Czy lepiej skorzystać z kancelarii prawnej czy kancelarii odszkodowawczej? Czy kancelaria odszkodowawcza w Warszawie, czy w miejscowości, w której doszło do wypadku?

Wybór pomiędzy kancelarią prawną, tj. kancelarią adwokacką lub kancelarią radcy prawnego, a kancelarią odszkodowawczą wymaga rozważenia interesu tych podmiotów. Kancelaria adwokacka lub radcowska uzyskuje zazwyczaj wynagrodzenie za efekt oraz za przeprowadzenie sprawy sądowej. Jeżeli zatem wysokość odszkodowania zaproponowana przez zakład ubezpieczeń jest niska, adwokat lub radca prawny doradzi działanie zgodne z interesem klienta, tj. złożenie pozwu o odszkodowanie lub powództwa o zadośćuczynienie. Natomiast kancelaria odszkodowawcza czerpie zazwyczaj korzyść wyłącznie za efekt. W konsekwencji spór sądowy generuje dla kancelarii odszkodowawczej wyłącznie dodatkowe koszty adwokata lub radcy prawnego oraz oddala w czasie uzyskanie wynagrodzenia od klienta przez czas trwania procesu sądowego. Logiczne jest, że w interesie kancelarii odszkodowawczych jest zawarcie ugody z ubezpieczycielem nawet na mało korzystnych warunkach, ponieważ wynagrodzenie za prowadzone negocjacje kancelaria odszkodowawcza uzyska bezzwłocznie i nie poniesie kosztów adwokata lub radcy prawnego.

Kancelaria prawna - radcowska lub adwokacka w Warszawie, czy w innej miejscowości? Przy obecnych możliwościach komunikowania się na odległość bariera terytorialna straciła na znaczeniu w bieżącej pracy kancelarii prawnej. Dokumentację można przesyłać pocztą lub mailem w formie skanów, środki komunikacji umożliwiają zaś przeprowadzanie czynności na terenie całego kraju. Odległość przestaje mieć zatem znaczenie w sprawach dotyczących odzyskiwania odszkodowań. Natomiast większość towarzystw ubezpieczeniowych ma swoje siedziby w Warszawie i korzystają z usług wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych z Warszawy. Niestety poszkodowani reprezentowani przez prawników z mniejszych miejscowości, nieobytych w ciężkich sprawach toczonych przeciwko potężnym towarzystwom ubezpieczeniowym, stają do nierównej walki. Praktyka pokazuje, że przełomowych odszkodowań dochodzą głównie warszawskie kancelarie prawne, korzystające z nowoczesnych rozwiązań prawniczych i najlepszych warszawskich prawników.

Pozostałe artykuły w tej kategorii

16 02, 2018

Jakie konsekwencje wywołuje stwierdzenie nieważności jedynie klauzul waloryzacyjnych?

Wspominałem w poprzednich artykułach, że postanowienia indeksujące/denominujące kredyt do franka mogą zostać uznane za nieważne lub abuzywne. Są to dwa różne pojęcia, ale skutek dla Frankowicza jest ten sam. W takiej sytuacji bowiem kredyt jest przeliczany tak jakby od początku był kredytem złotówkowym, bez przeliczania do waluty obcej. Kwota o jaką wzrosło nasze zadłużenie […]

16 02, 2018

Jakie są konsekwencje stwierdzenia nieważności całej umowy kredytu dla Frankowicza?

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu wywołuje fikcyjny stan prawny, jak gdyby umowa kredytu nigdy nie została zawarta. Oznacza to, że strony umowy powinny zwrócić sobie nawzajem to, co otrzymały od drugiej strony.

Kredytobiorca powinien zwrócić nominalnie liczbę złotówek, które otrzymał od banku tytułem kredytu, a bank powinien zwrócić nominalne kwoty złotówek, które otrzymał od Kredytobiorcy […]

16 02, 2018

Jakie mogą być konsekwencje wad prawnych kredytów frankowych?

Konsekwencje mogą być następujące:
1. cała umowa kredytowa może zostać uznana za nieważną.
2. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za nieważne, przy pozostawieniu w mocy pozostałej części umowy.
3. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za niewiążące konsument, czyli za abuzywne.

Są to skomplikowane zagadnienia prawne. Generalnie umowa kredytu frankowego może zostać uznana za nieważną. Jeżeli […]

16 02, 2018

Czy kredyty frankowe są zgodne z prawem bankowym?

Kredyty frankowe są sprzeczne z definicją kredytu zawartą w prawie bankowym, która przewiduje, że w umowie kredytu bank ma prawo żądać zwrotu udzielonego kredytu oraz zapłaty odsetek i prowizji. Mówiąc inaczej – bank może żądać zwrotu dokładnie takiej sumy pieniężnej jaką fizycznie przelał na konto kredytobiorcy.

W kredytach frankowych bank żąda zwrotu kwoty większej niż […]

16 02, 2018

Czym tak naprawdę jest kredyt we frankach?

Kredyty frankowe to kredyty złotówkowe. Wbrew powszechnemu przekonaniu kredyty frankowe nie stanowiły kredytów walutowych. Dlaczego, skoro jak sama nazwa wskazuje, są to kredyty we franku szwajcarskim? Właśnie ta nazwa okazuje się w praktyce najbardziej myląca. Mówiąc najjaśniej, za kredyt walutowy uznaje się taki kredyt, w którym kwota udzielonego kredytu jest fizycznie wypłacona w walucie […]

16 02, 2018

Frankowicze i sprawy finansowe

Frankowicze, kredyty we frankach, ustawa frankowa, pomoc Frankowiczom, Rzecznik Finansowy? – cała prawda o sytuacji prawnej i faktycznej Frankowiczów oraz o tym jak podważyć umowę o kredyt we frankach

Od wielu lat słyszymy w mediach o coraz to nowych pomysłach na pomoc Frankowiczom. Jedne koncepcje polegają na przewalutowaniu kredytów we frankach na złote po dzisiejszym kursie franka szwajcarskiego lub kursie franka z dnia podpisania umowy o kredyt we frankach. Inne pomysły podążają w kierunku dobrowolnych ustępstw ze strony banków lub narzucenia pewnych rozwiązań na gruncie ustaw. Niestety wiele publicznie dostępnych informacji o Frankowiczach, ustawie frankowej, lub sporach sądowych Frankowiczów z bankami pochodzi od samych banków, które dążą do trzech celów: zdezorientowania Frankowiczów, wprowadzeniu Frankowiczów w błąd i wywołaniu u Frankowiczów nadziei, że niewłaściwe rozwiązania, takie jak postępowania karne lub zmiany prawa, przyniosą im rzeczywiste korzyści. Natomiast prawda jest taka, że nie zostanie przyjęta ustawa frankowa, która zmieni istotnie sytuację Frankowiczów, ani też żadne sprawy karne nie pomogą Frankowiczom.

Frankowicze mają jeden, ale niezwykle skuteczny instrument do walki z bankami – pozew i spór sądowy. Złożenie pozwu o unieważnienie całej umowy o kredyt we frankach, lub przynajmniej unieważnienie samych klauzul waloryzacyjnych (odfrankowienie) przynosi Frankowiczom ogromne korzyści, których nie da nawet najlepsza ustawa frankowa. Jednakże podejmując decyzję o wniesieniu pozwu o unieważnienie umowy o kredyt frankowy lub o odfrankowienie kredytu należy mieć na uwadze wiele pułapek. Pierwszą z pułapek są pozwy zbiorowe promowane przez wiele kancelarii adwokackich w Warszawie, ale również kancelarii prawnych działających na terenie całego kraju. Złożenie pozwu zbiorowego o podważenie kredytów frankowych przez grupę Frankowiczów to ogromny błąd, co pokazał pozew zbiorowy przeciwko mBankowi. Z drugiej strony jest to niezwykle korzystne rozwiązanie dla kancelarii radcowskich i adwokackich, które zarabiają na każdym Frankowiczu składając tylko jeden pozew frankowy. Niestety do składania pozwów zbiorowych zachęcał również Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKIK. Innym zagrożeniem dla Frankowiczów, którzy podjęli właściwą decyzję o wniesieniu pozwu frankowego przeciwko bankowi, jest mnogość prawników gotowych podjąć się prowadzenia takiej sprawy. Niestety materia kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego jest niezwykle skomplikowana, ponieważ obejmuje zagadnienia z zakresu prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa ochrony konsumentów, prawa zobowiązań i prawa dewizowego. Nawet wśród adwokatów i radców prawnych w Warszawie jest zaledwie garstka specjalistów będących w stanie przygotować profesjonalny pozew frankowy. Co gorsze, większość z nich pracuje w bankach. Dlatego w znacznej części pozwy frankowe zawierają błędy wynikające z braku zrozumienia zagadnienia oraz nie powołują wszystkich podstaw do unieważnienia umów o kredyt we frankach. W ten sposób uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie dlaczego część Frankowiczów przegrywa sprawy z bankami.

Jeśli chcesz uzyskać rzetelną wiedzę o sytuacji Frankowiczów, kredytach we frankach, (braku) pomocy dla Frankowiczów zapraszam to zapoznania się z poniższymi publikacjami na ten temat.

Pozostałe artykuły w tej kategorii